#11 - Tư vấn cách thanh lý CCDC và lấy CP từ sản phẩm công ty

Kd 24hvn

Gửi Support VNNP

Đơn vị tôi làm về tư vấn thiết kế và tôi đang dự kiến thay thế và sửa sang lại văn phòng thì việc làm HĐ tư vấn cho chính mình có được cho vào chi phí không và hồ sơ thủ tục như thế nào?

Ngoài ra tôi cũng muốn xuất thanh lý các CCDC thì thủ tục như thế nào?

Cảm ơn

Thông tin

# 11
Clientkingmilk
Đã tạo22/11/2019 04:42
Ưu tiênTrung bình
Cập nhập cuối22/11/2019 05:01
MụcKế toán - thuế
Trạng thái

vnnp

Gửi Bạn

A. Đối với thanh lý công cụ dụng cụ:
1. Công ty rà soát lại công cụ dụng cụ đã hết giá trị sử dụng (bị hư hỏng), đã phân bổ hết lập thành danh sách
2. Có biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ của từng năm (ít nhất vào ngày 31/12 hàng năm), nội dung biên bản cần có cột đánh giá chất lượng của từng công cụ dụng cụ
3. Lập phiếu báo hỏng công cụ dụng cụ
4. Có quyết định thành lập hội đồng thanh lý
5. Có biên bản họp hội đồng thanh lý về việc đánh giá lại giá trị sử dụng của các công cụ dụng cụ hư hỏng, cái nào bán được thì đề xuất giá bán, cái nào không bán được thì bán phế liệu đồng nát...
6. Ra quyết định thanh lý công cụ theo biên bản họp của hội đồng thanh lý
7. Hợp đồng và thanh lý hợp đồng bán công cụ dụng cụ (nếu có)
8. Xuất hóa đơn khi thu được tiền bán thanh lý công cụ, kể cả bán phế liệu
B. Đối với việc đưa sản phẩn bàn ghế nội thất do công ty sản xuất vào sử dụng:
1. Tờ trình trang bị bàn ghế nội thất cho bộ phận, phòng ban... được Giám đốc (đại diện theo pháp luật) phê duyệt. Trong đó có đề xuất xuất từ kho thành phẩm của công ty
2. Quyết định xuất kho dùng cho bộ phận quản lý các thiết bị bàn ghế nội thất theo tờ trình đã phê duyệt (không xuất hóa đơn, lập phiếu xuất kho thông thường)
3. Trường hợp không phải xuất từ kho thành phẩm hàng hóa mà thiết kế lắp đặt mới thì có tờ trình như bước 1 và lập dự toán, quyết toán khi hoàn thành.

Cảm ơn 

22/11/2019 05:01

Câu hỏi này đã kết thúc và bạn không thể trả lời nó