Hỏi & đáp

Cá nhân tự quyết toán thuế như thế nào?

Tôi là cá nhân tự quyết toán thuế, tôi đã sử dụng ứng dụng trên website của Tổng cục Thuế để gửi quyết toán thuế trực tuyến. Xin hỏi tôi có cần phải in văn bản giấy để nộp ra chi cục thuế địa phương hay không?

Trả lời

Do cá nhân chưa có chữ ký số nên sau khi khai trực tuyến bạn vẫn cần phải in ra để ký và gửi đến cơ quan thuế kèm theo các tài liệu, hồ sơ theo quy định. Việc gửi hồ sơ đến cơ quan thuế có thể gửi trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua đường bưu điện.

Cập nhập cuối: 19/02/2020 11:24

A total of 1 / 1 users found this article useful.

Did you find this article useful? Yes | No