Hỏi & đáp

Mua quà biếu tặng khách hàng có hóa đơn có được cho vào chi phí?

Công ty tôi đang muốn tặng khách hàng thẻ Vinid của siêu thị Vinmart ( thẻ 500,000đ) nhân dịp đầu năm 2020, có hóa đơn đỏ mua thẻ.

Vậy chị cho tôi hỏi hóa đơn mua thẻ này có hợp lệ để cho vào chi phí không?

Nếu được chấp nhận thì cần làm như thế nào và bổ sung những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo khoản 9 điều 3 thông tư 26/2015/TT_BTC : . Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Do đây là hàng biếu tặng khách hàng không thu tiền, không phải  là hàng hóa dùng để bán nên doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn đầu ra và không liên quan đến ngành nghề kinh doanh em nhé.

Cách xuất hóa đơn như sau: 

Phần chỉ tiêu: Tên người mua hàng:   Người mua không lấy hóa đơn

Phần nội dung tên hàng hóa : Nội dung  mặt hàng xuất như hóa đơn mua vào tuy nhiên cần phải mở ngoặc ( Hàng tặng không thu tiền ) .

Giá trị tiền hàng: Xuất giá trị bằng với giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào.

Cập nhập cuối: 26/02/2020 02:44

A total of 1 / 1 users found this article useful.

Did you find this article useful? Yes | No